p.poz

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru. Dzięki nim łatwiej jest zidentyfikować miejsce lub miejsca jego powstania, powiadomić o niebezpieczeństwie użytkowników budynku, a także poprzez system monitoringu zawiadomić Straż Pożarną. Integrujemy zaprojektowane systemy z systemami: alarmowymi, telewizji przemysłowej, oddymiania oraz gaszenia. Oferujemy systemy oddymiania, które usuwają dym oraz obniżają jego wysoką temperaturę ze strefy objętej pożarem. Specjalne czujniki, zamontowane w pomieszczeniu, wykrywają obecność dymu. W wypadku zadymienia detektory przekazują sygnał do centrali, co powoduje automatyczne uruchomienie systemu oddymiania – otwarcie klap lub okien oddymiających. System może być również uruchomiony ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku alarmowego. Ułatwiają one akcję gaśniczą, a tym samym utrudniają rozprzestrzenianie się żywiołu, co w znacznym stopniu zminimalizuje straty materialne i pozwala znacznie zwiększyć bezpieczeństwo osób będących w budynku. W naszej ofercie znajdziecie Państwo czujniki konwencjonalne podłączane pod systemy alarmowe jak i atestowane systemy adresowalne wymagane przepisami prawa w obiektach wielkopowierzchniowych lub specjalnego przeznaczenia.

Realizujemy kompleksowe inwestycje na terenie całego kraju w zakresie:

  • monitoringu i ochrony ppoż. centrów handlowych
  • monitoringów, systemów ppoż i gaszenia stadionów oraz innych obiektów sportowych
  • monitoringu, systemów ppoż i gaszenia obiektów obowiązkowej ochrony
  • systemów ppoż i gaszenia obiektów użyteczności publicznej
  • systemów ppoż i gaszenia  firm i przedsiębiorstw

Wszystkie powyższe inwestycje realizowane są zarówno w wersjach autonomicznych jak i w wersjach kompatybilnych ze standardami obsługi wyspecjalizowanych centrów monitoringu firm ochrony oraz lokalnych jednostek straży pożarowej.

Oferujemy urządzenia następujących producentów: POLON-ALFA, MERCOR