inteligentne budynki

Bezpieczeństwo obiektu to nie tylko odpowiednia ilość kamer, rozbudowany system alarmowy czy system sygnalizacji pożaru. To również odpowiednia, wzajemna komunikacja tych systemów zabezpieczeń, która przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo budynku połączona z kontrolą oświetlenia, ogrzewania i automatyki przemysłowej. Niejednokrotnie systemy zabezpieczeń i automatyki  wykorzystują urządzenia różnych producentów lub są instalowane przez różne firmy, konieczne jest więc ich zintegrowanie, umożliwiających płynne współdziałanie wielu rozwiązań i łączących je w jedno sprawne narzędzie. W TMA INVESTMENT każdemu klientowi indywidualnie dobieramy technologię integracji w zależności od potrzeb, w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, pełną analizę istniejącej infrastruktury oraz ergonomię kosztów inwestycji. Jest to sprawdzone rozwiązanie dla obiektów rozproszonych na dużym obszarze.