DSO

TMA INVESTMENT projektuje i instaluje systemy nagłośnieniowe służące do głosowego powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np. pożar, akt terrorystyczny czy inne zdarzenie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewniają one możliwość w sposób automatyczny lub manualny (podawanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, bezpieczną i skuteczna ewakuację osób przebywających w obiekcie.

Od zwykłych systemów nagłośnieniowych system DSO różni się dużo wyższymi wymaganiami odnośnie wymaganych parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Specjalnie wykonane muszą być też głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w warunkach pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcję ewakuacyjną. Aktualne przepisy nakładają prawny obowiązek stosowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w:

1. budynkach handlowych lub wystawowych: a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m2, b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2; 2. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500; 3. kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600; 4. szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku; 5. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych; 6. budynkach zamieszkania zbiorowego:  a) wysokich i wysokościowych lub b) o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200; 7. stacjach metra (kolei podziemnych); 8. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Poza w/w obiektami DSO może być zastosowany wszędzie tam gdzie właściciel obiektu pragnie podnieść poziom ochrony przeciwpożarowej lub tam gdzie jego zastosowanie wynika z tzw. rozwiązań zamiennych. Należy zwrócić uwagę, że Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być wykorzystywane do typowych funkcji komercyjnych takich jak nadawanie muzyki w tle, transmisja reklam, informacje o promocjach czy nadawanie komunikatów informacyjnych kierowanych do określonych odbiorców. Funkcje te ( są automatycznie odłączane w przypadku powstania zagrożenia i przejścia systemu w tryb ewakuacji) mogą być szczególnie przydatne w obiektach typu centra handlowo-rozrywkowe.

Realizujemy kompleksowe inwestycje w zakresie:

  • nagłośnienia i monitoringu obiektów sportowych
  • mobilnych centrów monitoringu imprez sportowo-rozrywkowych
  • nagłośnienia i monitoringu obiektów użyteczności publicznej
  • nagłośnienia i monitoringu szkół
  • nagłośnienia i monitoringu przedsiębiorstw
  • nagłośnienia i monitoringu centrów handlowych

Wszystkie powyższe inwestycje realizujemy zarówno w wersjach autonomicznych jak również w wersjach kompatybilnych ze standardami wyspecjalizowanych centrów monitoringu firm ochrony.

TMA INVESTMENT w swoich projektach wykorzystuje sprzęt renomowanych producentów: SIMENS, BOSCH.